پرورش فکر و رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان
مهارت های کاربردی (4-3 سال)

موارد آموزشي در هفته اي كه گذشت :

-         به منظور پرورش خلاقيت ، كودكان در اين هفته با خطوط شكلهاي با معنا كشيدندد .

-         با اجراي يك بازي حس ديداري در كودكان تقويت شد .

-         كودكان با اعداد 1-4 آشنا شدند و به منظور تثبيت اين مفهوم يك بازي انجام شد .

-         اين هفته كودكان در شن بازي به بازي آزاد پرداختند .

-         كودكان با مفهوم نمايش پانتوميم آشنا شدند و با انجام نقش هاي ساده به تمرين اين مفهوم پرداختند .

-         با انجام يك نمايش كودكان با خانه بعضي از حيوانات آشنا شدند و به تفاوت هاي اين خانه ها پي بردند .

-         كودكان با مسئوليت ديگر جانداران آشنا شدند و دريافتند كه آنها هم مسئوليت هايي بر عهده دارند.

-         با انجام يك بازي مهارتهاي حركتي اندامهاي بزرگ كودكان تقويت شد .

-         كودكان با مفهوم و معناي خانواده آشنا شدند و خانواده خود را نقاشي كردند.

 

تكليف منزل :

-         عزيز دلم در خانه يك عدد آدم ، 2 عدد مداد و 3 عدد گل بكش و براي خاله بياور.

ارزش های زندگی (4-3 سال)

اركان آموزشي هفته اي كه گذشت :

-         در ادامه آموزش رنگهاي اصلي در جلسات گذشته در اين هفته به كودكان رنگ آبي آموزش داده شد .

-         با توجه به اهميت سلام كردن ، از طريق اجراي يك نمايش بر روي اين موضوع كار شد .

-         انجام يك بازي با هدف بالا بردن دقت و تمركز كودكان و همچنين هماهنگي چشم و دست آنها .

-         از آنجاييكه مسئوليت يك رفتار اكتسابي است ، موقعيتي در كلاس فراهم آورده شد تا كودكان به يادگيري و تمرين هرچه بيشتر اين رفتار بپردازند .

-         پخش ادامه فيلم در جستجوي نمو و بحث و گفتگو با كودكان در مورد محافظت از حيوانات خانگي و بخشش و احساسهاي مربوط به آن .

-         جهت تقويت مهارت هاي حركتي در كودكان يك بازي ترتيب داده شد .

 

تكليف منزل:

-         عزيز دلم به وسايل اتاقت خوب نگاه كن و ببين كجاها رنگ آبي را مي تواني بيابي .براي خاله بنويس و به كلاس بياور .

مهارت های کاربردی(5-4 سال)

موارد آموزشي هفته اي كه گذشت :

-         جهت تقويت تمركز و هماهنگي چشم و دست يك بازي گروهي در نظر گرفته شد. (نشانه گيري توسط توپ)

-         براي تقويت حس بينايي و بالا بردن دقت،شرايطي مناسب براي كودكان فراهم كرديم تا به كشيدن نقاشي بپردازند .

-         بچه ها با كاركردن توسط قيچي آشنا شدند.

-         خواندن داستاني براي بچه ها و ايفاي نقش هر يك از شخصيت هاي داستان توسط آنها (با استفاده از عروسك هاي دستي ). هدف از انجام اين فعاليت پرورش خلاقيت و تقويت هوش كلامي و بدني بود .

-         با استفاده از ابزار نقاشي ، توجه كودكان به وسايل لازم براي غذا خوردن و آماده كردن سفره غذا جلب شد .

-         در بخش علوم شناخت خانه حيوانات و همينطور محل زندگي آنها در نظر گرفته شد .

-         در ادامه مبحث هفته قبل بر روي شناخت آرزوهاي عجيب و غريب كار شد .

-         انجام يك فعاليت گروهي براي حفظ تعادل و تقويت هوش بدني .

 

تكليف منزل :

- عزيز دلم اگر تو مي توانستي يك حيوان را انتخاب كني تا از آن نگهداري كني آن حيوان چه بود ؟ و تو در كجا براي آن خانه درست مي كردي ؟ خانه آن چه شكلي بود ؟ نقاشي آن را بكش و به كلاس بياور .

 

ارزش های زندگی(5-4 سال)

در هفته اي كه گذشت طي يك گردش علمي كوچك در اطراف محل زندگيمان توجه كودكان را به مشاغل مختلف جلب كرديم و در مورد فايده هر يك از آنها در كلاس صحبت كرديم .

همچنين از طريق بازيهاي گروهي اين هفته به تقويت مفهوم همكاري و هماهنگي در گروه و افزايش قدرت تخيل در آنها پرداختيم .

صحبت در مورد ميوه هاي گوناگون و شكل ظاهري آنها و مخصوصا ميوه مورد علاقه بچه ها و ساخت كاردستي در اين رابطه از فعاليت هايي بود كه به شناخت هرچه بيشتر خود ، افزايش دقت و تقويت عضله هاي ظريف كودكان كمك كرد .

مفهوم نشانه ها كه از مفاهيم مرتبط با رياضي مي باشد از طريق يك نمايش در كلاس به بحث گذاشته شد .

در اين هفته بچه ها تجربه دو نقاشي در دو شرايط مختلف را داشتند .آنها همچنين تلاش كردند احساس خود را در اين رابطه بيان كنند .

دندان از موضوعاتي است كه هميشه براي كودكان جالب است . اين هفته از طريق نمايش و ابزارهاي كمك آموزشي در مورد اين بخش از بدن گفتگو كرديم .

در ادامه مفهوم آرزوهاي كودكان اين هفته بچه ها آرزوهاي خود را نقاشي كشيدند و در مورد آن صحبت كردند.

در ادامه فعاليت هفته گذشته كه كار با قيچي بود اين هفته كودكان مرحله ديگري از اين مهارت را تجربه كردند.

 

تكليف منزل :

عزيز دلم اگر تو دندان بودي دوست داشتي بچه ها چگونه از تو مراقبت كنند؟

 

مهارت های شناختی- عاطفی و حسی- حرکتی(6-5 سال)

شنبه (27/8/91):

فيلم وفكر:در اين جلسه موقعيتي را از طريق فيلم براي كودكان فراهم كرديم كه نظرات شخصي خودشان را آزادانه در موردسوالات مربوط به فيلم بيان كنند .

بازي و رياضي : امروز كودكان با توجه به تصاويري كه در اختيار دارند به شناسايي ارتباط منطقي ميان اشياي مختلف پرداختند .

نقاشي : در اين جلسه كودكان بر اساس آهنگي كه شنيدند نقاشي كشيدند . اين فعاليت باعث تقويت حس شنوايي و همچنين تقويت هوش موسيقيايي مي باشد .

بازيهاي ساختني : در اين ساعت كودكان با مفهوم خط و نقطه آشنا شدند و آن مفهوم را به اشياي اطرافشان گسترش دادند و به ساخت اشياي مختلف پرداختند .

يكشنبه (28/8/91):

بدن انسان : امروز كودكان با شرايط زندگي جنين از طريق فيلم و بحث و گفتگوي كلاسي آشنا شدند.

بازيهاي گروهي : از طريق يك بازي نشانه گيري بر روي هماهنگي چشم و دست كودكان كار شد .

فكر و بيان : شناخت حالات چهره در احساسات مختلف و پي بردن به تفاوت آنها موضوع بحث كلاس اين هفته بود .

قصه : در اين ساعت كودكان به صورت گروهي اشكال نيمه تمامي را كه در اختيار داشتند كامل كردند و با ربط دادن آنها به يكديگر قصه اي ساختند كه اين فعاليت علاوه بر تقويت هوش كلامي باعث تقويت قوه تخيل در كودكان مي شود .

دوشنبه (29/8/91):

آزمايشگاه علوم : در اين ساعت كودكان به طور عملي با چگونگي تشكيل سايه و همچنين به تفاوت هايي كه سايه و جسم با هم دارند پي بردند.

ماسه بازي : در اين جلسه كودكان ابزارهاي محدودي داشتند كه براي استفاده از آنها نيازمند برقراري ارتباط با يكديگر و پيدا كردن راههاي مسالمت آميز بودند.

پرورش خلاقيت : در اين جلسه كودكان از يك ابزار جديد براي كشيدن نقاشي استفاده كردند .هدف از اين فعاليت پرورش خلاقيت مي باشد .

نمايش : در اين ساعت كودكان به تفاوت برنامه تلويزيوني و تئاتر پي بردند و با همكاري يكديگر كلاس را به سالن تئاتر تبديل كردند و هر كس مسئوليتي را براي اجراي نمايش بر عهده گرفت .

سه شنبه (30/8/91):

كاردستي : در اين جلسه به ساخت چراغ راهنمايي پرداختند . هدف از اين فعاليت تثبيت موضوع آموزشي و همچنين تقويت عضلات دست مي باشد .

آداب اجتماعي : در اين جلسه كودكان با قوانين مربوط به خيابان و چراغ راهنما از طريق بازي آشنا شدند.

آشپزي : افزايش صبر و حوصله و همكاري براي رسيدن به هدف در اين كلاس دنبال شد .

بازيهاي انفرادي : در اين جلسه كودكان به صورت گروهي براي حيوانات عروسكي خانه اي متناسب با شرايطشان ساختند . هدف از اين فعاليت تقويت روابط ميان فردي مي باشد .

چهارشنبه (1/9/91):

كار با حواس : تقويت حس بينايي در كودكان باعث مي شود كه دقت و تمركزشان نسبت به محيط اطرافشان افزايش يابد .

بازيهاي حركتي : در اين جلسه از طريق يك بازي بر روي هماهنگي چشم و پا و حفظ تعادل بدن كودكان كار شد .

ارزشهاي زندگي : در اين ساعت از طريق يك بازي شاد بر روي مهارتهاي گروهي كودكان و همچنين تقويت روابط ميان فردي كودكان كار شد.

نقاشي خلاق : امروز كودكان در يك سفر خيالي به آسمان سفر كردند و شرايط زندگيشان را در آن فضا تجسم كردند و سپس نقاشي آن را كشيدند . اين فعاليت باعث تقويت قوه تخيل كودكان مي شود .

تكليف منزل :

-         عزيزم همراه پدر و مادر به خيابان برو و چراغ عابر پياده را نگاه كن كه چه رنگ و چه شكلي دارد و هر رنگ علامت چيست ؟ كاردستي آن را خودت درست كن و به كلاس بياور .

-         عزيز دلم يكي از شعرهايي را كه در كلاس با همديگه مي خوانيم را انتخاب كن ، نقاشيش را بكش و براي مامان و بابا مفهوم آن را بگو و سپس به كلاس بياور.   

+ نوشته شده در  شنبه ۴ آذر۱۳۹۱ساعت 13:21  توسط هفت آسمان هشت بهشت | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
ارایه، پژوهش و مشاوره در ابزار

آموزشی و کمک آموزشی کودک

و نوجوان

آدرس : اصفهان- خ سجاد-چهار راه

سپهسالار- خ حاج آقا رحیم ارباب-

کوچه شهید رضایی (15)-پلاک24

تلفن: 6624293-6626026(0311)

اصفهان صندوق پستی:647-81655نوشته های پیشین
هفته دوم خرداد ۱۳۹۲
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۱
هفته سوم اسفند ۱۳۹۱
هفته دوم اسفند ۱۳۹۱
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۱
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۱
هفته سوم بهمن ۱۳۹۱
هفته دوم بهمن ۱۳۹۱
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۱
هفته چهارم دی ۱۳۹۱
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته اوّل دی ۱۳۹۱
هفته چهارم آذر ۱۳۹۱
هفته سوم آذر ۱۳۹۱
هفته دوم آذر ۱۳۹۱
هفته اوّل آذر ۱۳۹۱
هفته چهارم آبان ۱۳۹۱
هفته سوم آبان ۱۳۹۱
هفته دوم آبان ۱۳۹۱
هفته چهارم مهر ۱۳۹۱
هفته سوم مهر ۱۳۹۱
هفته اوّل مهر ۱۳۹۱
هفته چهارم شهریور ۱۳۹۱
هفته سوم شهریور ۱۳۹۱
هفته دوم شهریور ۱۳۹۱
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۱
هفته چهارم مرداد ۱۳۹۱
هفته سوم مرداد ۱۳۹۱
هفته دوم مرداد ۱۳۹۱
هفته اوّل مرداد ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
منشور اخلاقی هفت آسمان هشت بهشت
كودكانه‌ها
گالری عکس هفت آسمان
اردو ها
اخبار
جدول زمانبندي فعاليت‌هاي هفت آسمان
جشن ها و مراسم
برنامه‌ها و تكاليف ویژه تابستان
برنامه ها و تکالیف ویژه پاییز و زمستان
گروه پژوهش هفت آسمان
آن‌چه بايد بدانيم...
پیوندها
موسسه ي پژوهشي كودكان دنيا
شوراي كتاب كودك
خانه ي كتابدار كودك و نوجوان
انشارات پيك ادبيات
نشر چيستا
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
موسسه ي مادران امروز
موسسه ي پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
يونيسف (ايران)
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
كتابك
آموزش خلاق كودك محور
وبلاگ هاي كودك و نوجوان
دایناسور شناس(وبلاگ پارسا نصیری کیا)
خانه رنگ(آموزش نقاشی به کودکان)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دریافت کد نظر سنجی
تبلیغات رایگان